Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Windparken Geefsweer en Oosterhorn

Projectregelingen

De projectregeling financiert projecten die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de betrokken dorpen liggende in en om Windpark Geefsweer en Windpark Oosterhorn. Ongeveer 1/3 deel van het fonds is voor de projectregeling, 2/3 voor de direct omwonenden. Kleinere projecten hebben de voorkeur boven grotere.

Het fonds wordt beheerd door de Stichting Beheer Gebiedsfonds Delfzijl-Zuidoost.

De exploitanten van de windparken storten jaarlijks een bedrag in het fonds ten gunste van de profijt- en projectregeling. Op het totaalbedrag wordt ieder jaar het benodigde bedrag voor de profijtregeling in mindering gebracht waarmee het bedrag voor de projectregeling vastgesteld kan worden.

De wijze van berekening van het jaarlijkse bedrag is vastgesteld in een overeenkomst.

Ter uitvoering van deze afspraken sluit de Stichting met de exploitanten van het windpark een donateursovereenkomst.

Voor de totale reglementen van de projectregelingen per windpark, zie onderstaande downloads.

Procedure: start aanvragen 1 juni / deadline 30 september (23.59 uur) / beslissing november.

Aanvragen indienen via email projecten@gebiedsfondsen-dzo.nl

Geefsweer

Logo Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost_1.jpg (933.26KB)
Logo Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost_1.jpg (933.26KB)

Oosterhorn

Logo Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost_1.jpg (933.26KB)
Logo Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost_1.jpg (933.26KB)