Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Windparken Geefsweer en Oosterhorn

Profijtregeling

De profijtregeling keert rechtstreeks een bedrag uit aan direct omwonenden van Windpark Geefsweer en Windpark Oosterhorn. De hoogte van het bedrag is bepaald door de ligging van de woning t.o.v. de windmolens. Dit is berekend door de gemeente Eemsdelta.
Ongeveer 2/3 deel van het fonds is voor de direct omwonenden en 1/3 deel voor de projectenregeling.

Het fonds wordt beheerd door de Stichting Beheer Gebiedsfonds Delfzijl-Zuidoost.

De exploitanten van de windparken storten jaarlijks een bedrag in het fonds ten gunste van de profijt- en projectregeling. Op het totaalbedrag wordt ieder jaar het benodigde bedrag voor de profijtregeling in mindering gebracht waarmee het bedrag voor de projectregeling vastgesteld kan worden.

De betalingen worden jaarlijks in de maand augustus van het betreffende kalenderjaar voldaan.

De wijze van berekening van het jaarlijkse bedrag is vastgesteld in een overeenkomst.

Ter uitvoering van deze afspraken sluit de Stichting met de exploitanten van het windpark een donateursovereenkomst.

Deze profijtbijdrage staat los van eventuele planschade en dient dan ook niet in mindering te worden gebracht op toegekende planschade. 

De Stichting draagt zorg voor de correcte uitbetaling van de profijtbijdrage.

Voor de totale reglementen van de profijtregelingen per windpark, zie onderstaande downloads.

Geefsweer

Totale reglement profijtregeling windpark Geefsweer
reglement profijtregeling geefsweer.pdf (94.85KB)
Totale reglement profijtregeling windpark Geefsweer
reglement profijtregeling geefsweer.pdf (94.85KB)

Oosterhorn

Totale reglement profijtregeling Oosterhorn
reglement profijtregeling Oosterhorn.pdf (93.93KB)
Totale reglement profijtregeling Oosterhorn
reglement profijtregeling Oosterhorn.pdf (93.93KB)