Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Windparken Geefsweer en Oosterhorn

Introductie

De Stichting Beheer Gebiedsfonds Delfzijl-Zuidoost is een uitvoeringsorgaan die de fondsregelingen van de Windparken Geefsweer en Oosterhorn uitvoeren. Voor beide windparken omvatten ze de profijtregeling en de projectregeling.

De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn allen afkomstig uit de onmiddellijke omgeving van de parken. Ze hebben er alle belang bij dat de regelingen zo  spoedig en eerlijk mogelijk worden uitgevoerd.
De bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht zijn allen vrijwilligers die niet betaald worden voor deze taken.

De stichting heeft geen winstoogmerk.
Informatie over aanvragen voor de projectenfondsen vindt u op deze website.