Stichting Beheer Gebiedsfondsen Delfzijl-Zuidoost
Windparken Geefsweer en Oosterhorn


Wie zijn wij: De stichting is een uitvoeringsorgaan die de fondsregelingen van de windparken Geefsweer en Oosterhorn gaat uitvoeren. (Profijtregeling en projectregeling)

De leden van het Bestuur en de Raad van Toezicht zijn allen afkomstig uit de onmiddellijke omgeving van de parken, en hebben er dan ook alle belang bij dat de regelingen zo spoedig en eerlijk als mogelijk worden uitgevoerd.
De bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht zijn allen vrijwilligers die niet betaald worden voor deze taken.
De Stichting is opgericht op 9 December 2022.
Na inschrijving bij het KvK is direct gestart met het aanvragen van een bankrekening.
In januari hebben wij de Rabo-rekening gekregen.
Begin Juli 2023 zijn alle formaliteiten met de exploitanten afgerond.
De profijtregelingen voor Oosterhorn en Geefsweer, zijn inmiddels uitgekeerd!
Informatie over aanvragen voor de projectenfondsen vindt u op deze website.